اورولوژی

شبیه ساز اورولوژی

شبیه ساز جامع اینویدیا با هدف ارتقاء علم اورولوژی برای یادگیری و آموزش کلیه روشهای متداول bipolar resection کاربرد دارد، مانند:

  • bipolar electroresection
  • electrovaporization
  • bare-fiber laser vaporization
  • side-fiber laser vaporization

شبیه ساز اورولوژی اینویدیا روی چهار هدف متمرکز است:
– یادگیری نحوه استفاده از رزکتوسکوپ و ارزیابی/ تمرین وتجسم با استفاده از ابزار واقعی
– یادگیری و آموزش تکنیک رزکشن
– یادگیری و آموزش تکنیک های مخصوص رزکشن آناتومیک

از شبیه ساز رزکشن بصورت ترکیبی با کلیه رزکتوسکوپ های رایج می توان استفاده کرد.  درواقع این شبیه ساز تنها با کمی تفاوت نسبت به رزکشن در بیمار ، برش واقعی را تضمین می کند.

به طور کلی آموزش مؤثر برای برآورده کردن این الزامات در آینده بسیار مؤثر است.

EndoUro-Simulator یک یادگیری واقعی ، آموزش و توضیح بسیاری از برنامه های تشخیصی و درمانی را در زمینه مثانه ، مجرای ادرار و کلیه امکان پذیر می کند. شبیه ساز یک راه حل مناسب برای اهداف واقعی آموزش است.

با کمک این سیستم می توان:

– آندوسکوپی کل دستگاه ادراری (مثانه ، مجرای ادرار ، لگن و کلیه)
– تشخیص تنگی ، ساختارهای توموری و سنگ ها
– برداشت سنگ با استفاده از بسکت ها و پنس ها
– تکه تکه شدن / برداشتن سنگ با روشهای مختلف
– قرار دادن گاید وایر
– قرار دادن و برداشتن سوند

واجزای یکپارچه مثانه ، حالب ، کلیه  و سیستم کالیکس یک محیط واقعی آناتومیک را شبیه سازی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.